Referencie

Vodomery

Montáž vodomera TÚV priamo na batériu


Merače tepla

Montáž meračov tepla


Vodoinštalácie

Použitie “elektro-mufne”

Príprava na montáž vodorovných rozvodov

Použitie zmrazovacieho prípravku

Výmena šupátkových ventilov


Rekonštrukcie

Budovanie sprchovacieho kúta

Obkladacie práce a montáž radiátora na stenu

Obkladacie práce v kúpelni

Murovanie krbu