Osvedčenia a certifikáty

Naša spoločnosť obdržala Osvedčenia a certifikáty pre Vami požadované služby.

Čo certifikát znamená?

Osvedčenia a certifikáty môžu získať iba tie spoločnosti, ktoré spĺňajú prísne ekonomické kritériá a podmienky certifikácie. Podmieňujúcim kritériom je zaručená exkluzivita spoločností, ktoré môžu certifikát získať a zároveň ním potvrdiť svoju pozíciu na trhu.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Osvedčenie o spôsobilosti k samostatným opravám a riadeniu opráv vyhradených plynových zariadení

Osvedčenie o spôsobilosti k samostatným opravám a riadeniu opráv vyhradených plynových zariadení

Osvedčenie o absolvovaní odborného školenia

Osvedčenie o preškolení a preskúšaní z odbornej spôsobilosti pre montáž lisovaných spojov na potrubí z materiálov podľa TPP 700 01 a TPP 704 01

Rozhodnutie o registrácii

Certifikát osvedčenie o skúške zvárača

Certifikát – Odborná autorizácia a kvalifikácia

Certifikát azbest

Certifikát 4577/24/R