Osvedčenia a certifikáty

Naša spoločnosť obdržala Osvedčenia a certifikáty pre Vami požadované služby.

Čo certifikát znamená?

Osvedčenia a certifikáty môžu získať iba tie spoločnosti, ktoré spĺňajú prísne ekonomické kritériá a podmienky certifikácie. Podmieňujúcim kritériom je zaručená exkluzivita spoločností, ktoré môžu certifikát získať a zároveň ním potvrdiť svoju pozíciu na trhu.

Rozhodnutie o registrácii

Osvedčenie o absolvovaní odborného školenia

Certifikát osvedčenie o skúške zvárača

Certifikát – Odborná autorizácia a kvalifikácia

Certifikát azbest

Certifikát 3718/13