Naše služby

Spoločnosť CityStone s.r.o. ponúka službyvýmena a ciachovanie vodomerov, výmena a ciachovania meračov tepla, vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce, výmenu stupačiek.

Výmena a ciachovanie vodomerov

Montáž a demontáž (výmena) meračov pretečeného množstva vody (vodomerov) na studenú a na teplú vodu.
Merače pretečeného množstva vody (vodomery) ako na studenú, tak aj na teplú vodu a ich členy, ktoré sa používajú v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ako určené meradlá podliehajú povinnej metrologickej kontrole (§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z.).
Metrologickú kontrolu meradla zabezpečujú:
• prvotné overenie – výrobca, dovozca, po oprave opravca;
• následné overenie počas používania – užívateľ meradla.
Pre všetky uvedené osoby povinné zabezpečiť metrologickú kontrolu ponúkame vykonanie potrebnej montáže vodomerov a ich členov na vodovodných potrubiach a potrubných rozvodoch a tiež demontáž v prípade ich výmeny. Technické podmienky montáže a demontáže sú dané Slovenskou technickou normou STN 257821 „Merače pretečeného množstva studenej a teplej vody a prietokomery ako členy meračov tepla. Montáž, uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie.“

 

 

  • podľa stavebnej dĺžky: 60 mm, 80 mm, 110mm, 130mm …atď;
  • podľa výrobcu: Zenner, Sensus, Ista, Enbra, Prema… atď;
  • podľa funkcie: antimagnetic, rádiový prenos, antivandal… atď;
  • podľa triedy presnosti: A,B,C,D;
  • podľa princípu činnosti: mechanické, ultrazvukové, elektromagnetické…;
  • podľa objemu prietoku: Qn 1,5; 2,5; 3,5; 6; 10 v m3/h.Požiadavky pre úspešné vykonanie demontáže a montáže vodomerov
Pred montážou vykonávame u zákazníka obhliadku miesta. Čas vykonania montáže sa dohodne so zákazníkom, ktorý musí splniť určité podmienky pre úspešné vykonanie montáže, resp. výmeny meradiel (sprístupnenie priestorov, kde sa nachádzajú meradlá, prístup k rozvodom vody a ich uzáverom, prípadne ďalšie požiadavky, ktoré vyplynú zo samotnej obhliadky miesta). Montáž sa vykonáva maximálne v troch termínoch. V prípade, že nie sú sprístupnené všetky potrebné miesta, hlavne byty, potom sa výmena spoplatňuje samotnému užívateľovi bytu nad rámec dohodnutej sumy.

Výmena a ciachovanie meračov tepla

Montáž a demontáž (výmena) meračov tepla a ich členov

Merače tepla a ich členy, ktoré sa používajú v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ako určené meradlá podliehajú povinnej metrologickej kontrole (§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z.).

Metrologickú kontrolu meradla zabezpečujú:

  • prvotné overenie – výrobca, dovozca, po oprave opravca;
  • následné overenie počas používania – užívateľ meradla.

Pre všetky uvedené osoby povinné zabezpečiť metrologickú kontrolu ponúkame vykonanie potrebnej montáže meračov tepla a ich členov, na vodovodných potrubiach a potrubných rozvodoch a tiež demontáž v prípade ich výmeny. Technické podmienky montáže a demontáže sú dané Slovenskou technickou normou STN 257821 „Merače pretečeného množstva studenej a teplej vody a prietokomery ako členy meračov tepla. Montáž, uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie.“

 

 

Požiadavky pre úspešné vykonanie demontáže a montáže meračov tepla

Pred montážou vykonávame u zákazníka obhliadku miesta. Čas vykonania montáže sa dohodne so zákazníkom, ktorý musí splniť určité podmienky pre úspešné vykonanie montáže, resp. výmeny meradiel (sprístupnenie priestorov, kde sa nachádzajú meradlá, prístup k rozvodom vody a ich uzáverom, prípadne ďalšie požiadavky, ktoré vyplynú zo samotnej obhliadky miesta). Montáž sa vykonáva maximálne v troch termínoch. V prípade, že nie sú sprístupnené všetky potrebné miesta, hlavne byty, potom sa výmena spoplatňuje samotnému užívateľovi bytu nad rámec dohodnutej sumy.

 

Vodoinštalatérske práce

Keďže v našej firme pracujú odborníci hlavne z oblasti vodoinštalácií a vykurovania, je samozrejmé, že Vám vieme hravo zabezpečiť všetky úkony spojené s každým problémom v oblastiach vodoinštálacií.

Naše služby sú riešené od prvomontáží v novostavbách, až po rekonštrukcie starých rozvodov vody a kúrenia v starších bytoch či domoch. Vykonávame aj opravy menšieho rozsahu. Montujeme, opravujeme a vykonávame údržbu vodoinštalácii, kanalizácii a kúrenia, rekonštrukcie a výmenu ležatých a stúpacích rozvodov vody, plynu a kanalizácie, opravy batérií a záchodových splachovačov, ako aj kompletné rekonštrukcie kúpeľní a kuchýň.

Vodoinštalačné práce vykonávame so všetkými druhmi materiálov, preferujeme ale nové, odolné materiály s dlhou životnosťou.

Kúrenárske práce

Keďže v našej firme pracujú odborníci hlavne z oblasti vodoinštalácií a kúrenia je samozrejmé, že Vám vieme naše služby zabezpečiť kompletne s úkonmi spojenými s každým problémom v oblasti kúrenia a kúrenárskych prác od prvomontáží v novostavbách, až po rekonštrukcie starých rozvodov kúrenia v bytoch či domoch.

Kúrenárske práce vykonávame so všetkými druhmi materiálov, preferujeme ale nové a odolné materiály s mimoriadne dlhou životnosťou. Dodávame a vymieňame radiátorové telesá všetkých typov, inštalujeme nové kúrenie, alebo rekonštruujeme kúrenie staré.

Vykonávame aj opravy menšieho rozsahu. Obráťte sa na nás s Vašim problémom a určite ho vyriešime.

Výmena stupačiek

Kompletna dodávka služieb výmeny potrubia vody, kanalizácie a plynu v bytových jadrách a pivničných priestoroch (výmena stúpačkových rozvodov v bytovom dome). Vlastníme všetky certifikáty na vykonávanie týchto služieb vrátane demontáže a likvidovania azbestu.